Annakarin Nilsson

Specialitet

  • Ett brinnande engagemang för att förmedla kunskap
  • Samspelet mellan projektledare och beställare
  • Portföljstyrning
  • Projektgranskning
  • IT-utvecklingsprojekt
  • Styrning i offentlig verksamhet

Inriktning

Annakarin har mångårig erfarenhet av att utbilda inom projektkunskap samt coachar/handleder projektledare, beställare, styrgrupper och övriga roller inom projektorganisationen så att de utvecklas och stärks i sin projektvardag. Hon drar nytta av och brinner för att föra vidare de kunskaper och erfarenheter hon fått från sina år som projektledare/chef, för att utveckla och coacha medarbetarna hos våra kunder.

Bakgrund

Annakarin är systemvetare med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning samt IT-drift och -utveckling inom offentlig verksamhet och i näringslivet. Med syfte att utveckla organisationens projektmognad och möjliggöra aktiv portföljstyrning har hon lett projektkontor i projektintensiva verksamheter, med fokus på implementering och anpassning av projektstyrningsmodeller.

Med en bakgrund som projektledare, verksamhetsutvecklare och kvalitetschef har Annakarin erfarenhet av processtyrning och kopplingen mellan verksamhetsprocesser och styrmodeller. Hon är certifierad Lead Auditor inom ISO 9001 och deltar i det internationella arbetet med ISO-standardisering inom projekt, program och portföljstyrning.

Dela denna sida