Stärk din mentala kapacitet som projektledare!

Är du en av dem som regelbundet går på gymmet för att stärka din kropp? Vad gör du då för att stärka din mentala kapacitet?

Sannolikt ägnar du ca 47 % av dagen åt att tänka på något annat än det du faktiskt håller på med!

Som människa, ledare eller medarbetare kan du bara agera här och nu. Genom att vara närvarande, i kontakt med dina tankar och känslor kan du öka sannolikheten att du agerar på ett sätt som verkligen leder dig i riktning mot dina mål.

Daniel J Moran Phd, gästade nyligen Sverige för att berätta om ACT (Acceptance and Commitment Training). Daniel beskrev hur det är möjligt att utöka tiden som du och dina medarbetare kan behålla uppmärksamheten på det ni gör och uthålligheten i de aktiviteter som leder er i riktning mot det som är betydelsefullt för er. Han gav oss enkla övningar som med regelbunden träning kan stärka vår mentala kapacitet.

För den nyfikne läs mer om Daniels forskning här

Dela denna sida