Konflikthantering i projekt

Konflikter förekommer ofta i projekt. De mest vanliga konflikttyperna är intressekonflikter och rollkonflikter. Personkonflikter förekommer ofta vilket är oroande, eftersom förmågan att hantera dessa på ett bra sätt ofta är klart sämre än för intressekonflikter och rollkonflikter.

Hösten 2011 genomförde våra konsulter Mats Ragnarsson och Jan Fellenius en studie i ämnet kompletterad med dialog med 136 deltagare på ett antal workshops.

Konflikthärdarna är i studien ganska lika fördelade mellan projektverksamhet och linjeverksamhet. De flesta konflikter har man med projektets intressenter. Projektformen har gått ifrån en ganska introvert skola till att jobba med att förstå och infria olika intressenters förväntningar. Denna studie pekar på att det är rätt och naturligt. Konflikter är ganska vanligt förekommande i projektgruppen och med de som ska förvalta projektets resultat, ett område som bör fokuseras tidigt av projektledare.

Du kan hämta en artikel om studien och resultaten här

Dela denna sida