Nyfiken på agila arbetssätt i projekt?

Allt fler leveransteam befinner sig idag i en verklighet med stora inslag av osäkerhet. När projektet startar vet man i bästa fall varför det körs, men inte i detalj hur slutresultatet kommer att gestalta sig.

Agile har visat sig vara mycket framgångsrikt när det gäller att hantera denna verklighet av osäkerhet. Nära kundsamarbete och inkrementella leveranser har visat sig vara framgångsfaktorer för att leverera inom budget, på tid och med hög kvalitet.

Agile är ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt, principer och värderingar som alla bygger på samma princip: korta och kontrollerbara steg som styrs mot ett tydligt mål. Det handlar om värde, om att få levererbart värde ur händerna till kund. Agile handlar också om team, medarbetare och människor, om att skapa engagemang och passion.

I höst erbjuder vi två kurser i detta ämne i samarbete med Dataföreningen Kompetens och mPeira.

Läs mer om Scrum, Lean och mycket mera Agile här

Mer information om kursen Agile for Managers hittar du här

Dela denna sida