Ditt ledarskap – ett steg till!

Har du någon gång deltagit i en ledarskapsutbildning och när du kommit tillbaka till vardagen upplevt att du inte tillämpat det som du lärde dig på kursen? Det som verkade så naturligt och självklart under utbildningen ledde inte till den förändring av ditt beteende som du hoppades.

Skälen kan naturligtvis vara många till att så inte sker men vi hör allt oftare från kursdeltagare att det skulle vara fint med ett återkommande stöd för att kunna lyckas bättre i vardagen.

Därför startar vi nu under hösten en ny utbildning, Ditt ledarskap – ett steg till. Denna utbildning skiljer dig från mer traditionella kurser på det sättet att den är uppdelad i fyra olika steg med ca 1 månads mellanrum. Under utbildningen fokuserar vi på att utveckla dina kommunikativa ledarfärdigheter genom att identifiera, träna och följa upp de beteenden som leder dig mot långsiktigt hållbara resultat.

Start den 15 oktober!

Läs mer här

Dela denna sida