Är det dags att damma av byråkratin?

Var och varannan dag läser vi om vår alltmer hektiska, föränderliga och kaotiska arbetssituation. Teknikutvecklingen och globaliseringen är två starka drivkrafter bakom detta. En studie jag tog del av nyligen pekade på att 9 av 10 personer prioriterar sin arbetstid baserat på mailen i inboxen och möteskallelser. Vardagen ägnas till stor del åt brandkårsutryckningar. De långsiktiga och viktiga strategiska frågorna riskerar att prioriteras ned.

Recepten för att hantera kaoset haglar över oss. Egenskaper såsom t ex förmågan att självständigt kunna prioritera anses bli allt viktigare. Kurser från 90-talet i personlig effektivitet och tidsplanering kommer tillbaka. ”Management med checklistor” dyker upp i olika sammanhang. Själv förde jag fram i en blogg för en tid sedan att förändringarna i organisationen kanske borde hanteras i en samordnad ”releasehantering” för att reglera förändringstrycket. Frågan är om våra ”reptilhjärnor” är skapade för att kunna hantera denna turbulenta miljö eller behöver vi en ökad grad av struktur för att härda ut?

Vart är vi då på väg? I mitten av 90-talet läste jag en kurs i Organizational Behaviour vid Warwick Business School. En av professorerna forskade då kring framtidens organisationsform. Bl a bedrev han forskningen genom att titta på ”framtidsfilmer” (Science Fiction). Jag minns att han visade oss filmklipp från bl a Terminator och RoboCop. Professorn argumenterade att vi kommer att få se en pånyttfödelse av den byråkratiska organisationsformen. Det har nu gått 18 år och jag tror att det ännu inte hänt, men jag börjar nu undra om vi inte snart kan vara på väg dit?

Framgångsrika projekt kännetecknas bl a av tydliga roller, tydliga mål och en effektiv kommunikation. Jag får känslan att det idag, inte bara i projekt, finns en stor efterfrågan kring just tydlighet, struktur och ordning och reda. Pendeln svänger heter det. Kan det vara så att pendeln är på att svänga tillbaka och att den byråkratiska organisationsformen kommer tillbaka i ny tappning?

Ordet byråkrati har en negativ laddning, eller hur? Tankarna hamnar snabbt i en tid innan vi hade PC , internet och sociala medier – utan istället ”grå betong”, skriftliga instruktioner, blanketthysteri och ett ledarskap baserat på formell makt. Om vi med byråkrati istället menar en tydlig ansvars- och rollstruktur, decentralisering samt tydliga interna besluts- och spelregler kan det kanske få en annan positiv betydelse? Den byråkratiska organisationsformen har kanske andra förutsättningar idag med modern teknik att bli mer effektiv och öppen?

Om den byråkratiska organisationsformen skulle vinna terräng är projektformen ett bra komplement till den fasta linjestrukturen för att hantera behovet av nyutveckling, flexibilitet och samverkan över funktionsgränserna. Om vi inte tror på en sådan utveckling vad är alternativet? En än mer fragmenterad organisation där flertalet arbetar i temporära aktiviteter, uppdrag och projekt? Eller nya spännande matrisvarianter och nätverk? Som vanligt, vi kan bara gissa … och det finns det ingen ”one size fits all”…..

Dela denna sida