Vad säger våra kursdeltagare?

I vår senaste video möter vi i en längre intervju Katarina Bristedt, kursdeltagare hösten 2012 på kursen Praktisk Projektledning.

Man skulle kunna kalla intervjun för en form av debriefing. Vi går bland annat igenom vad det var som fick Katarina att gå kursen, reflektioner kring kursens innehåll och de personliga resultat Katarina skapat.

Du kanske själv är en av de som gått våra kurser? Vilka är dina erfarenheter?

För dig som hellre vill läsa – nedan följer en utskrift på video-intervjun:

Då en första inledande fråga, var befann du dig i karriären innan du tänkte att du skulle gå en kurs hos Wenell?

Katarina Bristedt: Jag jobbade på ett stort globalt företag. Nätverksleverantör, jobbade i utvecklingsprojekt. Och var ansvarig för olika delar i det här projektet. Så att jag är van att jobba i projekt…. Så det var där jag befann mig.

Och vad var det som fick dig att söka en utbildning hos Wenell som projektledare?

Katarina: Jag fick tips om att gå den här kursen och då tänkte jag att ”äsch” jag jobbar redan i projekt och kan det där redan. Jag gick kursen och fick en helt ny insikt. Och min fråga till mig själv var ju: varför har jag inte gått den här kursen tidigare?

Och så gick du kursen och hur upplevde du det här du lärde dig på kursen?

Katarina: Ett otroligt bra redskap och ledstång att hålla sig fast vid i projektens olika faser. Och som jag känner, att det där hade jag kunnat använda i mina tidigare arbeten. Vad mycket bättre kvalité det hade blivit av resultatet om jag hade nyttjat de olika stegen.

Och vad blev resultatet när du väl gått kursen och blivit projektledare?

Katarina: Resultatet blev att jag fick en insikt och ett självförtroende att kunna säga för mig själv och för andra att jag är en projektledare. Och en duktig projektledare. Resultatet blev att jag fick ett nytt jobb, i den förankringen som jag kunde göra hos mig själv. Idag leder jag stora projekt som jag ansvarar för själv.

Och i de här projekten, när du är ute i de här tuffa vardagliga utmaningarna i de här projekten, vad är dina reflektioner då när du speglar de här projekten mot de som händer i utbildningssalen hos Wenell?

Katarina: Jag har ju….dels så planerar jag projektarbetet väldigt grundligt med hjälp av verktygen från Wenell. Och genom att göra det så kommer jag också att lyckas att driva igenom projektet på ett bra sätt, och målet är ju att få ”cred” för projektresultaten, så man kan mäta det i slutet, när man lämnar över. Så jag leder projektet ”by the book”,  jag vänder blad i boken. Från ett steg till ett annat. Och också i de diskussioner jag för med företaget internt och med kunder, och styrgruppen, så har jag en helt annan tyngd och förankring i det jag gör. Jag vet vad jag gör. Jag tror den speglingen och kopplingen är väldigt tydlig nu.

Hur skulle du säga att ditt välmående som projektledare, det är ju en tuff roll, och även projektmedlemmarnas välmående, påverkas av att du jobbar så här metodiskt?

Katarina: Jag tror att det blir en trygghet, framför allt blir jag trygg, eftersom jag vet att jag alltid har något att falla tillbaka på. För det blir ju kaotiskt emellanåt i projekt. Men då kan jag alltid backa bandet och säga ”men vänta nu- var är vi någonstans? Vad var det nu egentligen vi skulle göra?”. Och i och med det så tror jag att jag också förmedlar en trygghet till andra. Det är hårfint – det handlar mycket om ens egen trygghet och självkänsla, och när jag förmedlar det till andra. Men det har stor betydelse tror jag till andra.

Bra, då säger vi stort tack för att du kunde ta den här tiden och ställa upp på våra frågor.

Katarina: Ja, tack så mycket!

Dela denna sida