Din relation är en förutsättning för att påverka beteenden!

När pressen ökar är det lätt att prioritera ner kontakten med teammedlemmar till förmån för aktiviteter som är mer direkt knutna till leverans av resultat. När det händer försämrar vi drastiskt möjligheterna att påverka beteenden som på lite längre sikt skapar positiva effekter.

Långt ifrån allt vi gör är intressant men behöver ändå göras. Mycket av det vi gör ger effekter först långt efter det att vi utfört själva handlingen. En del uppgifter är till och med tråkiga eller svåra, i värsta fall både och.

Vill du påverka människor behöver du se till att de bryr sig om vad du säger. För att de ska bry sig om vad du säger underlättar det om de bry sig om dig (tycker om dig eller är rädd för dig, det senare är naturligtvis inte är att rekommendera).

Med en god relation får din feedback en styrande effekt och stärker kopplingen mellan beteende och resultat. Tala om för dina teammedlemmar på vilket sätt deras beteende har ett värde, för dig och för resultatet. Om de bryr sig om dig kommer de att fortsätta kämpa, för att nå resultat eller för din skull.

Om du inte har tid med dem kan du applådera dem i ett offentligt mail, ge dem fina/goda saker eller skrämma dem. Det kan funka ett tag. Problemet är att nästa vecka måste du hitta på något nytt, som smäller högre och kostar mer. Så att satsa på goda relationer blir både en långsiktigt billigare och enklare lösning men framförallt ger det dig en verklig möjlighet att stärka engagemang och framkalla positiva beteenden.

Dela denna sida