Tänk på allt du kan och se till att använda det!

För en tid sedan lyssnade jag på en radiointervju med OS-guldmedaljören Pia Sundhage.

Vår duktiga och kloka fotbollstränare för det amerikanska landslaget. Hon pratade om att prestera och påpekade hur noga hon är med att ta upp och förmedla det spelaren gör bra. Sundhage har satt i system att göra det här i en betydligt högre omfattning än att ta upp krav på förändring. Syftet är att påverka spelarens självförtroende samt att ytterligare befästa en färdighet som spelaren kan bygga vidare på.

Jag minns alla de gånger då jag som kursledare på våra projektledarkurser i Wenell just har gjort så här – påpekat det positiva i kursdeltagarens/projektledarens agerande. Men ibland har responsen varit ”ja, ja, ja – men jag går på kurs för att du ska hjälpa mig hitta fel och brister”. Underförstått, bli bättre. Vi människor, oavsett om vi är fotbollsspelare eller projektledare, vinner mest på att få höra att vi beter oss på ett bra sätt – då kommer det vi kallar för personlig utveckling och värdefulla färdigheter.

Dela denna sida