Projektnäring 14 september!

Många projekt idag innehåller stora inslag av osäkerhet. När projektet startar vet man i bästa fall varför det körs, men inte i detalj hur slutresultatet kommer att gestalta sig.

Även om projekt i de flesta fall inte innebär några personliga risker för projektgruppen innebär osäkerheten en påfrestning för alla inblandade. Vad kan man göra när tvivel börjar sprida sig i projektet och när riskerna blir alltmer påtagliga, samtidigt som ambitionen är att medarbetarna ska känna en stark motivation för uppgiften och tillsammans se möjligheter framför problem?

Under den här träffen i Projektnäring kommer du att träffa två personer som i helt olika miljöer funderat en hel del kring osäkerhet. Som gemensam nämnare har de som ledare lyckats vända osäkerheten till en positiv kraft och levererat enastående resultat.

Robert Karjel är helikopterpilot och överstelöjtnant i flygvapnet. Under 2010 var han posterad i Adenviken för att på uppdrag av FN och EU leda arbetet med att bekämpa de pirater som hemsöker den somaliska kusten.Robert kommer att på sitt unika sätt att belysa hur du som projektledare kan vända varje enskild individs rädsla att misslyckas till en gemensam känsla av att vilja uppnå något riktigt stort tillsammans.

Daniel Kaplan är entreprenören och grundaren av Tradera som såldes till Ebay för närmare 400 Mkr. Daniel är en av Sveriges mest nytänkande entreprenörer och har en gedigen erfarenhet av att marknadsföra företag på internet. Genom sina erfarenheter av att vara chef i extremt osäkra och föränderliga miljöer har Daniel Kaplan stor kunskap om hur man håller sig själv och sina medarbetare motiverade i motgångar och när osäkerheten är stor. Han bjuder på många hjärtliga skratt men framför allt handfasta råd och metoder för hur man leder projekt i kraftig förändring.

Läs mer om den spännande träffen den 14 september

Dela denna sida