Anders Persson, CMIV – nominerad till Årets projektledare 2014

Den 21 november utses Årets projektledare 2014 av Svenska ProjektAkademien. Det sker på Projektnäring – den nya mötesplatsen för projektproffs.

Du har väl anmält dig redan? Mer information hittar du här

En av årets kandidater är Anders Persson, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering vid Linköpings Universitet.

Anders Persson har med sitt kreativa ledarskap varit drivande i utvecklingen av ett tvärdisciplinärt forskningscentrum som gör Sverige till en internationell ledare på det bildmedicinska området. CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering  som initierats av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Sectra AB) har blivit en mycket välfungerande enhet med infrastruktur och forskning i världsklass.

Anders Persson har här med sitt nätverksinriktade arbetssätt skapat ett unikt partnerskap mellan universitetet och sjukvården, teknisk och medicinsk forskning, industri och forskare med den kliniska nyttan, dvs patientvärdet i centrum.  En förutsättning för högklassig forskning och patientnytta har här varit att skapa effektiva arenor och samarbetsformer mellan olika kunskapsområden och discipliner. Detta har gjort CMIV till en attraktiv arbetsplats med ett stort antal forskare från olika länder och  mycket avancerad utrustning vilket också har lett till flera lovande industriella spinoffs.

Anders har på ett engagerat och pedagogiskt sätt lyckats skapa förståelse för komplexa bildbehandlingstekniker så att alla kan ta till sig det. Han har kombinerat djupt kunnande inom fältet med kreativt entreprenörskap och en förmåga att inspirera medarbetare från olika miljöer. Genom att skapa nya arbetsformer och förutsättningar för integrerade möten mellan olika kompetenser, professioner och forskargrupper har en unik tvärdisciplinär kultur utvecklats. Den kulturen har Anders sedan spridit till andra universitet och enheter i– något som kommer hjälpa svensk forskning ta kliv framåt framöver. Detta har även bidragit till produktutveckling och skapat en stark internationell position för företag kopplade till verksamheten.

Se en kort video med Anders här

Video i klartext

Hej, vad heter du och vilken organisation kommer du ifrån?

Jag heter Anders Persson och kommer från något som heter CMIVS, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering.

Du är nu en av tre som står här framme och är nominerad till Årets Projektledare 2014. Hur känns det?

Mycket hedrande. Mycket roligt tycker jag. Det är himla kul. Jag känner mig lite rörd över att bli utvald.

Vad trevligt! Om du bara kort med några korta meningar beskriver projektet som du är nominerad för och vilken personlig utmaning som var tuffast för dig.

Ja, det är svårt med få ord, men jag skall försöka. CMIVS då, centret för medicinsk bildvetenskap och visualisering, det är ett tvärvetenskapligt forskningscentra. Och det är ett långt forskningsprojekt, det startade 2003. Och det är forskare som finns i en klinisk miljö, mitt i Universitetssjukhuset. Vi är lite udda—eller väldigt udda—för vi hör egentligen inte till någon fakultet eller avdelning utan vi är helt egna. Vi har egna apparater, vi gör kliniska undersökningar, vi undersöker mycket hjärnaa och hjärta. Samtidigt som det är en miljö där det i stort sett bara vistas forskare. Och idag är det nittio forskare knappt, och lite drygt fyrtio doktorander igång. Och största utmaningen, jo, det är nog att få ihop de här totalt olika kulturerna: universitet, landsting, forskare som kan vara ganska egensinniga men som ändå kan få kvalitet att publicera i de bästa tidningarna, samtidigt som det är bra för patienterna — att vad du gör skall göra klinisk nytta. Och det har inte varit lätt, men det har gått ganska bra.

Dela denna sida