Tre konkreta tips för bättre coaching

Psykolog och kursledare Maria Forsgren ger tre konkreta grundläggande tips för bättre coaching. Färdigheterna och insikterna som Maria nämner tränas bland annat i Wenells kurs Att coacha som ledare.

Coaching har gått från modeord till etablerat begrepp inom ledarskapssverige. Samtidigt som det effektiva i coaching allt tydligare framgår, så inser många idag att coaching kräver färdigheter för att användas rätt som ledarverktyg.

Maria delar i denna video med sig av tre handfasta råd för att hamna rätt som ledare i sin coachning.

Videon i klartext

Maria, om jag vill bli bättre på att coacha, vad skall jag göra då? Har du några korta råd?

Ja, det är en utmaning att vara kortfattad eftersom det finns så mycket att säga, men vad jag tycker är viktigt är att du blir duktig på att ta del av det medarbetarna gör runtomkring dig. Att på nåt sätt få in information, data, att du intresserar dig för vad som faktiskt pågår konkret. Så att ni kan sen prata om det och hitta förbättringsområden.Så det är en sak. Sen vet jag att de allra flesta har en impuls av att komma med lösningar innan vi har tagit del av tillräckligt med information. Och att vi då hamnar inför att vi utgår från våra förutfattade meningar och från våra erfarenheter, och att vi då inte tar tillvara på den kompetens som vi möter.Så lägg märke till den impulsen. Börja träna dig på att se när andra kanske kommer med lösningar eller när du själv gör det så att det, ja kan notera det och sen så småningom välja att göra annorlunda när det inte passar med att komma med lösningar.

Vad skulle du säga är den negativa konsekvensen av att komma med lösningar tidigt in i samtalet?

Sannolikt är det så att du har för lite information då för att komma med lösningar, så att lösningen blir inte relevant för den person som du kanske då lämnar den här lösningen till. Det kanske finns mycket mer kompetens att ta del av om du då istället ägnar dig åt att liksom stimulera konversationen med hjälp av frågor. För det är nästa sak jag tänker då är viktig att som coach kunna stimulera konversation, att få andra människor att tänka i nya banor, att du kangör all den information som kanske finns i ett möte tillgänglig, genom att du ställer frågor, att du sammanfattar viktig information, så att du kan lösa problem med all tillgänglig kompetens.

Dela denna sida