Det svåra kan vara enkelt, när du lär dig att prata om beteenden.

Kursdeltagarnas reaktioner är slående. ”Åh, att det kan vara så enkelt!” Någon säger ”Varför har jag inte lärt mig att skilja på beteenden och egenskaper tidigare?

Efter att ha gnuggat formuleringar, språk och uttryck både skriftligt och muntligt sitter det, äntligen. De krångliga uttrycken och har förenklats till att beskriva beteenden och konsekvenser. ”Jag har sett att du lägger mycket av din tid på att… konsekvensen blir att ….

Tolkningar, inlindad kritik och egenskapstermer är borta. Luddiga upplevelser har blivit skarpa observationer. Beskrivningarna är specifika, tonläget vänligt och respektfullt.

Någon inser att detta är viktigt i kommunikation även med barnen. De behöver få veta vad de GÖR, inte att de ÄR jobbiga eller envisa.

Vill du veta mer om vårt sätt att se på feedback? Titta då här:

Dela denna sida