Att få små saker gjorda

Vi åkte runt i Australien med husbil för några år sedan. Vi hade två blöjbarn och ett tredje busfrö. Folk brukar ömsom imponeras och fundera på om vi var riktigt kloka. Många tänker att det är en stor sak som kräver mycket. Det handlade om att få små saker gjorda. En lite stund framför datorn, ringa ett samtal varje dag för att ta ett steg i planeringen. Att koka spaghetti, bära disken tvärs över en camping och tillbaka igen. Alltid en sak i taget.

Ofta handlar stora prestationer om att få små saker gjorda. Många av oss stöter på problem när det gäller att komma från tanke till handling. Här kan coaching vara ett bra stöd. Tillsammans hittar vi vad det är du konkret behöver göra som kommer att ha störst inverkan på det resultat du vill uppnå. Du gör, vi följer upp.

I veckan coachade jag en mycket intelligent, högpresterande projektledare. Efteråt fick jag ett mail. Hon hade ringt till Knut, bokat en biljett och kommit mycket närmare sina mål.

Dela denna sida