Finalist 2 – Årets projektledare 2016

Lisette Sällström, projekt Vårdnära Service, Norrbottens läns landsting

Projektet Vårdnära service (VNS) syftar till att utnyttja vårdpersonalens kompetens på bästa sätt genom att avlasta dem de servicetjänster som f.n. tar en del av deras tid. Projektet har pågått sedan oktober 2014 och redan kan en rad positiva effekter konstateras. Den upplevda arbetsmiljön, miljö och kvalitet i utförda servicetjänster har förbättrats, något som alla berörda personalgrupper intygar. Genom att nya renodlade serviceuppgifter införs så kan nu också arbete erbjudas i sjukvården till de människor som stått utanför arbetsmarknaden och som saknar vårdutbildning.

Att rekrytera vårdpersonal är svårt. Syftet med VNS-projektet är att frigöra vårdpersonal från vissa arbetsuppgifter för att kunna fokusera mer på sina primära uppgifter. Arbetssättet är nu infört på 10 vårdavdelningar på två olika sjukhus. Tydliga gränser har skapats mellan vård- och serviceuppgifter som i sin tur lett till ökad patientsäkerhet och förutsättningar att skapa fler vårdplatser.

Projektet handlar om att ändra arbetssätt i sjukvården, en stor utmaning som tar tid att införa och som är särskilt tålamodsprövande i en stor och hierarkisk organisation. Vid starten av projektet fanns inga nationella motsvarigheter. Idag vill resten av Sveriges landsting lära av Norrbotten och därför har ett nationellt nätverk initierats inom SKL.

Lisette Sällström har efter 23 år som sjuksköterska tagit steget att utveckla framtidens sjukvård i Norrbotten. Hon har med sin vårdkompetens och sin entusiasmerande och drivande personlighet lyckats få med sig alla nivåer i sjukvården, från olika personalgrupper till högsta politiker och tjänstemän. Projektet är innovativt och innebär ett nytt sätt att tänka i sjukvården i Sverige, vilket i många stycken även karaktäriserat Lisettes ledarskap.

I den är korta videon berättar Lisette om sitt projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=tmwtEvZJB5A

Dela denna sida