Fungerar Agila principer i alla typer av projekt?

PMI genomförde den 17 januari i Malmö ett kvällsseminarium under denna rubrik.

Föredragshållare var Tommy Olin från Wenell Management, som tillsammans med ett drygt sextiotal åhörare reflekterade kring frågan.

En av delarna i seminariet var kopplat till beslutsfattande i projekt. När måste beslut tas i projektet? Varför vill vi ta beslut så tidigt som möjligt? Det var några av frågorna som diskuterades intensivt. Slutsatsen var att alla beslut behöver inte fattas tidigt och bör inte fattas i projektets gryning. Med andra ord, det är av godo att fundera aktivt kring hur beslutsfattande ska ske i projektet – så besluten inte lever sitt eget liv.

Det ska bli spännande att bygga vidare kring detta på vår kommande kvällsträff, Träffa Wenell, under temat Projektpsykologi med rubriken ”Rätt beslut – finns det?”

Dela denna sida