Är du lättkränkt som ledare?

På Projektnäring – mötesplatsen för projektproffs – träffades 300 personer den 20 november för inspiration och sedvanligt erfarenhetsutbyte. En av inspiratörerna var Carin Götblad, tidigare länspolismästare i Stockholm under många år och numera Chef för Polisregion Mitt, som omfattar Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län.

Carins fantastiska föreläsning, med många viktiga personliga reflexioner och lärdomar kring framgångsfaktorer i förändringsarbete och ledarskap, gav deltagarna en hel del att tänka på och diskutera. Några saker som vi fick med oss var att inte lägga så mycket energi på värdegrundsarbete och fina ord utan i stället göra saker och se till att få någonting gjort.

När hon fick frågan om vilken egenskap som är den viktigaste hos en ledare kom svaret snabbt. Att inte vara lättkränkt. En lättkränkt människa stänger ganska snabbt ”intrycksluckan”. Som ledare måste man vara extremt engagerad, ta in och försöka förstå och så tänka strategiskt. Allt detta försvåras hos ledare som är lättkränkta.

Läs Frida Nilssons upplevelser av föreläsningen och om ett ledarskap som inte fegar ur här

Här kan du också se en kort intervju med Carin Götblad på Projektnäring:

Dela denna sida