Prisutdelning på Projektforum 2015

Som en del i programmet på Projektforum 2015 så fick Mats Ragnarsson, anställd konsult i Wenell, och Lars Marmgren i fredags ta emot utmärkelsen Årets projektledarbok. Detta för sin omtalade bok ”Att leda osäkra och komplexa projekt”, som verkligen är en framtidsorienterad och spännande bok om projektledning.

Det handlar om att ha ett tydligt ledarskap som stödjer samverkan och förmågan att hantera det oväntade. Konsekvensen blir en projektlogik som bygger på att sk07apa ramverk och riktlinjer, snarare än regler.

Boken bygger på intervjuer av ledare från vitt skilda miljöer som framgångsrikt hanterar såväl osäkerhet som komplexitet och på författarnas slutsatser om varför ledarna når de goda resultaten. I intervjuerna framkommer ett gemensamt mönster, ett ”spelsystem”, som gör det möjligt för projektdeltagarna att använda sin kompetens och bedömningsförmåga för att lösa sin arbetsuppgift och samtidigt arbeta för det gemensamma målet.

Boken vänder sig främst till dig som leder eller arbetar i projekt eller är chef i en organisation som bedriver arbete i projektform.
Vill du köpa ett eget exemplar av boken, så gör du det till ett förmånligt pris hos oss jämfört med vad den kostar i handeln. Gå till vår webshop här

Dela denna sida