Årets projektledare 2017 Finalist 2. Kjell-Åke Averstad

Projekt Citybanan är ett av Sveriges största infrastrukturbyggen någonsin. Resultatet är en sex kilometer lång pendeltågstunnel med tvåspårig järnväg och två nya underjordiska stationer byggda i centrala Stockholm.
Projektet har medfinansierats och drivits i samverkan med SLL och Stockholms stad. Byggtiden har varit åtta år och Citybanan öppnades enligt tidsplan för trafik i juli 2017.

Kjell-Åke Averstad har varit projektchef under hela projektet, från planering till driftsättning. Han har lyckats erhålla de tillstånd som krävts, få acceptans från berörda boende och verksamheter där ”varje meter är en egen utmaning”.  Vid projektstarten utarbetade Kjell-Åke ett antal strategier och identifierade den kritiska linjen. Den övergripande, dokumenterade projektplan har inte behövt revideras under hela projekttiden. Detta har varit en starkt bidragande framgångs­faktor i projektet.

Projektet, som utförts i trång innerstadsmiljö, har präglats av många utmaningar som krävt konstruktioner och utföranden som behövt utvecklas allteftersom projektet framskridit, t.ex. jordtunnel under kyrka, sänktunnel, bergtäckning till tunnelbanan och plattformsdörrar till de nya pendeltågsstationerna. Allt detta har framgångsrikt kunnat utföras utan att det påverkat övrig verksamhet ovan jord. Kjell-Åke insåg tidigt behovet av mycket information, och rätt information, till berörda parter. Kommunikationen har därför varit mycket omfattande och nära knuten till projektledningen.

Kjell-Åkes ledarskap kännetecknas av ett brinnande intresse för projektet och ett stort samhällsengagemang. Han har förmåga att skapa ett stort engagemang och lojalitet hos var och en sina medarbetare.  Kjell-Åke visar stor tillit till medarbetare och kombinerar sitt ledarskap med långtgående delegering samtidigt som han håller sig väl insatt i projektets detaljer och aktuella frågor. Hans förmåga att kombinera beslutskraft med noggrannhet under hela projektet har också bidragit till ett enastående bra slutresultat.

Dela denna sida