Årets projektledare 2017 Finalist 3. Michael Lundahl och Ulrika Palm Lyberg

Stockholms nya museum Vikingaliv på Djurgården skulle byggas upp i sin helhet på ett år. Det omfattar utställning, montrar, inredning, en unik vikingafärd med 16 vagnar fantasifullt uppbyggda miljöer och dekorer, logistik, säkerhet, restaurang, butik, kontorsutrymmen med mera. Vikingaliv invigdes av kung Carl-Gustaf på exakt utsatt tid.

Michael Lundahl och Ulrika Palm Lyberg har lett projektet gemensamt, och varit med i alla moment. Michael har varit huvudansvarig för fastigheten och de förutsättningar som krävts för vikingafärden medan Ulrika ansvarat för formgivning, anpassning, tillgänglighet och upplevelser.
Deras ledord i projektledningen har varit transparens, ett situationsanpassat ledarskap, flexibel projektledning och en öppen och tät kommunika­tion.

Att leda ett projekt av det här slaget innebär mycket kreativitet och många utmaningar. Projektteamet har inkluderat många kompetenser: allt från historiker och arkeologer, kreatörer, konstnärer, scenografer och gestaltningsansvariga till ägare, investerare, arkitekter, byggare och hantverkare.  Man har hållit tidsplan och ekonomi samtidigt som man skapat ett upplevelse- och funktionsinnehåll som formats i en levande process med de kreativa teamen. Att skapa konsensus mellan de olika världarna, att kunna improvisera när projektet utvecklas samtidigt som man måste stå med fötterna på marken och dra i handbromsen när det krävs är en speciell utmaning. Att på så kort tid implementera en vision om ”en besöksattraktion i världsklass” är ett kraftprov.
Michael och Ulrika har med sina breda kompetenser, sin lyhördhet och sitt sätt att arbeta lyckosamt hanterat alla medarbetare. De har balanserat utmaningarna med en konsekvent och tydlig styrning samt ledning av kreativa och konstnärliga kompetenser och processer i alla moment och resultatet har blivit ett museum i världsklass!

Dela denna sida