Årets projektledare 2017 Finalist 1. Sven Olsson

Projekt Operationscentrum är om- och framförallt nybyggnation av operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Projektet startade i maj 2012, slutbesiktigades i november 2015 och första operationen genomfördes i april 2016. Resultatet är 28 000 nya och 7 500 ombyggda kvadratmeter som, trots mycket fokus på materialval och gestaltning, hållit sin budget på 1 590 000 000 kr.

Sven har haft rollen som beställarens projektledare och kom med redan från start och har varit med hela vägen till färdig byggnad. Hans uppdrag har varit ett totalansvar från inköp och samarbete med entreprenör till utbildning av all personal.

Sven har på ett tydligt och konkret sätt fört in och använt sig av många förbättrade arbetssätt när det gäller t.ex. graden av digitalisering. Ett exempel är att arbetsmetoden BIM (Byggnadsinformationsmodeller / 3D-modeller) har använts konsekvent inte bara vid projekteringen utan också av alla ute vid byggplatsen .  Detta har föregåtts av en utbildningsinsats där alla berörda fått nödvändig utbildning. Alla kvalitetsronder och besiktningar har genomförts med digitala hjälpmedel vilket minimerat risken för missförstånd. Det har också varit till stor hjälp vid driftsättningen av huset då allt i förväg kunnat visualiseras i 3D. All dokumentation om byggnaderna, inklusive dimensioneringsunderlag är lagrat i databaser för senare användning inom verksamheten.

Tydliga mötesstrukturer, beslutsvägar och kommunikation har varit andra framgångsfaktorer i projektet. Mantrat ”ViKlart” istället för självklart, dvs. att bara för att jag förstår så är det inte självklart att alla andra parter tolkar på samma sätt, har etablerats och använts flitigt. Den som påtalar ett problem, ”äger” detta problem tills en lösning identifierats. Alla beslut som togs i projektet nedtecknades i en ”beslutslogg”, som vid projektavslut omfattade ca 2500 poster.

Svens nytänkande har lett till att projektet, som första europeiska projekt, lyckas certifiera sig enligt LEED Healthcare Gold.

Svens ledarskap kännetecknas av följande beskrivning: Jobba som ett lag mot samma mål, var tydlig och krångla inte till det, ta inga genvägar, ha en tydlig beslutsordning, bli färdiga, var lösningsorienterad och lyhörd, värna om helheten, ha kul.
Under hans ledarskap har målet Ett värmländskt föredöme i omvärlden” uppnåtts.

Dela denna sida