Det senaste från bloggen

  • Ny podcast – Samtal om osäkerhet och komplexitet

    Nu finns ett längre samtal mellan Mats Ragnarsson, Lars Marmgren och Niklas Lohmann kring Att leda osäkra och komplexa projekt som podcast. Under samtalet diskuterar...

  • Leda innovation

    För att skapa innovativa företag behövs tydliga principer som ligger till grund för ledarskapet. Vad tänker vi om människor? Vad tror vi om framtiden? Hur...

Till bloggen

Wenells Nyhetsbrev

Hämta material

Vi hjälper bland andra: