Det senaste från bloggen

  • Vi dubblerar kursen i Göteborg i maj!

    Vår grundutbildning Praktisk projektledning är verkligen populär. I vårt samarbete med Reco är det nu 125 tidigare kursdeltagare som rekommenderar kursen och medelvärdet är 4,6...

  • Tommy Olin ny VD i Wenell!

    Det händer inte så ofta, men nu är det dags för ett byte på VD-posten hos oss. Styrelsen har utsett Tommy Olin, PhD, Partner och...

  • Årets uppsatspris utdelat!

    Den 13 april delade Svenska Projektakademien ut Årets uppsatspris till Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet, för uppsatsen ”Stressorer och...

Till bloggen

Vår specialitet är att få människor att fungera i och att driva förändring genom kunskap, färdighet och trygghet.

Wenells Nyhetsbrev

Hämta material

Vi hjälper bland andra: