Det senaste från bloggen

  • Intressant forskning från Chalmers!

    Docent Mathias Gustafsson på Chalmers, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, har genomfört ett forskningsprojekt där man studerat ledarskapets betydelse för projekts framgång inom byggsektorn. Bland...

  • Viktigt för oss!

    Vi lever i en turbulent tid med ständigt ökat våld och mänskligt lidande. Att stillatigande iaktta denna utveckling blir allt mer oacceptabelt. Vi på Wenell...

Till bloggen

Wenells Nyhetsbrev

Hämta material

Vi hjälper bland andra: