Projektledaren, gruppen och ledarskapet

Praktiskt Ledarskap

Att leda ett projekt är krävande

Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment.
Praktiskt Ledarskap är en ledarskapsutbildning som ger dig metoder och verktyg för att du snabbt ska kunna etablera dig i ledarrollen och under tidspress leverera resultat.

Kursen är uppdelad på 2+2 dagar.
Ges i Stockholm: 23-24/3 + 20-21/4.

27 700:- exkl moms
2023-03-23 Wenells kurslokaler, Stockholm
Anmäl dig

Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera.
Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer.

Vi vill vara ditt självklara val när det kommer till ledarskapskurs!

Syfte

Målet med ledarskapsutbildningen är att utveckla dina färdigheter och ge dig verktyg att hantera olika ledarsituationer. Under utbildningen tränar vi grundläggande ledarskapstekniker som att målstyrning genom feedback, hur man mobiliserar entusiasm och kraft genom ett motiverande ledarskap samt hur man coachar sina medarbetare för att de ska få ut sin fulla potential.

Målet är att:

 • Ge dig den säkerhet som krävs för att hantera de utmaningar som kan uppstå i projekt.
 • Förmedla tekniker för hur du hanterar medarbetare som inte levererar enligt plan.
 • Du ska kunna hantera spänningar mellan medlemmar i gruppen.
 • Du ska kunna få alla att gå åt samma håll.

Form

Genom praktiska rollspel och gruppövningar byggs de färdigheter upp som utger grunden för ökad säkerhet i olika situationer. Dessa varvas med teori som ger förståelse för hur människor fungerar och hur du ska anpassa ditt ledarskap i olika situationer. Träningsperioden mellan de två kursmodulerna gör att du får hjälp att komma igång i verklig miljö och kan ta med dig frågor och erfarenheter till nästa modul. Att starta din beteendeförändring under själva kursen ökar chansen till bestående effekter.

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare och linjechefer, gärna med några års erfarenhet som ledare.

Omfattning

Fyra dagar uppdelat på två plus två dagar med uppgift att träna kursens färdigheter i vardagssituationer under mellanperioden.

 • Dag 1&3: 09.00 – 17.00
 • Dag 2&4: 08.30 – 16.30

Med hänsyn till utbildningens inriktning på personlig träning och utveckling kommer antalet begränsas till högst 12.

PDU

Denna kurs ger 35 PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Innehåll

 • Målstyrning av grupp och individ genom feedback.
 • Ge stöd och kraft genom coaching.
 • Att påverka och utveckla en grupp.

 • Kommunikationsfärdigheter.
 • Delegera och motivera.
 • Hur hantera slitningar och osämja i gruppen.
 • Mötesledning.

 • Beteendebaserat ledarskap.
 • Problemlösande samtal.
 • Vidmakthållande av färdigheter – testa och implementera på jobbet.

Dela denna sida