Mats Nyman

+46 70 346 00 81

Specialitet

  • Mats är certifierad SCRUM och Agile Master. Enkelhet och praktisk fungerande arbetssätt är ofta ledstjärnan och Mats inspireras mycket av agila modeller som t.ex. SCRUM och DSDM/Atern.
  • Arbetssätt och metoder utgör ett stort intresse och Mats har erfarenhet som ansvarig från införande av projektmodeller samt utveckling av samspelet mellan projektmodell och specifika arbetsmodeller/processer. I denna typ av uppdrag imponeras kunderna av Mats förmåga att snabbt förstå kundens behov och tillsammans skapa ett anpassat modellstöd.
  • Som kursledare upplever kunderna Mats som djupt kunnig samtidigt som han för fram budskapet på ett lättsamt och trevligt sätt med en bra pedagogik.

Inriktning

Mats arbetar mycket med kunduppdrag kring framtagning och implementering av skräddarsydda projektmodeller i vitt skilda branscher. Mats fungerar också som stöd till sina kunders projektledare i samband med t.ex. projektstarter och deltidsavstämningar. Mats har även erfarenhet av uppstart och ledning av företagsinterna kompetensnätverk för projektledare. Mats är en mycket uppskattad kursledare och genomför varje år en rad utbildningsinsatser hos våra kunder.

Bakgrund

Mats har systemvetenskaplig bakgrund och 10 års erfarenhet av projektledning inom IT och Change Management. Som IT-konsult har Mats genomfört projektledningsuppdrag hos bl. AB Volvo, Volvo Cars, Telia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Astra Hässle.

Dela denna sida