Maximera nyttan av dina kurser: Resultat från vår senaste kundundersökning

I dagens snabbrörliga arbetsvärld är kompetensutveckling och kontinuerlig inlärning avgörande faktorer för individuell och organisationsframgång. Många investerar tid och resurser i olika kurser och utbildningsprogram, men frågan om den faktiska nyttan av dessa återkommer ständigt. Enligt forskning används endast en minimal andel av det som lärs ut i verkliga arbetsuppgifter. För att bryta den trenden och erbjuda kurser som verkligen gör skillnad har vi på Wenell tagit ett djärvt steg. Vi inte bara utvärderar våra kurser omedelbart efter avslutad utbildning, utan vi sträcker oss över tiden för att se hur våra deltagare applicerar sina kunskaper och färdigheter på lång sikt.

Hos Wenell har vi alltid haft en djup förståelse för behovet av utbildning som gör en verklig skillnad. För att säkerställa detta har vi tagit initiativ till regelbundna utvärderingar av våra kurser och deras påverkan. Där majoriteten av branschen nöjer sig med att utvärdera direkt efter kursens slut, tar vi ett steg längre genom att följa upp med våra kursdeltagare 1-2 år senare. Denna tillvägagångssätt ger oss insikter som är mer djupgående och tillförlitliga när det gäller att bedöma långsiktig nytta och effektivitet.

I vår senaste kundundersökning fokuserade vi på deltagare som hade genomgått vår Projektledarutbildning – Praktisk Projektledning – under perioden 2021-2022. Totalt deltog 471 personer i utbildningen och vi fick svar från 165 av dem (35%) i vår enkätundersökning. Genom att samla in data från dessa deltagare kunde vi bättre förstå den verkliga nyttan av vår utbildning och hur den påverkade deras arbetsliv.

De erhållna svaren var anmärkningsvärda och gav en djupgående inblick i de långsiktiga fördelarna med vår utbildning:

  1. Nytta för Deltagaren: En imponerande 100% av respondenterna uppgav att de hade haft nytta av utbildningen. Av dessa ansåg hela 81% att nytta var ”stor” eller ”mycket stor”. Detta tyder på att våra kurser inte bara levererar teoretiska kunskaper, utan även praktiska färdigheter som kan tillämpas direkt i deras yrkesliv.
  2. Organisationens Nytta: 95% av deltagarna kände att deras organisation hade haft nytta av deras deltagande i utbildningen. Detta indikerar att de förvärvade kompetenserna inte bara gynnar individerna utan också har en positiv påverkan på företaget som helhet.
  3. Rekommendation: Nästan alla deltagare var överens om värdet av utbildningen. Hela 99% av dem skulle rekommendera kursen till sina kollegor eller bekanta, vilket är en stark indikation på kvaliteten och relevansen hos vår utbildning.

Den eviga frågan om den verkliga nyttan av utbildning får inget enkelt svar, eftersom det varierar beroende på kurs, individ och organisation. Vår senaste kundundersökning på Wenell bekräftar dock en imponerande verklighet – våra kurser gör faktiskt skillnad. Med en 85%ig användning av det som förmedlas i våra utbildningar, går vi långt bortom den traditionella utvärderingen vid kursslut. Vi sträcker oss över tid för att säkerställa att våra deltagare inte bara tillämpar sina nya färdigheter omedelbart, utan också över en längre period.

Så om du är trött på att investera i utbildningar som inte levererar, kan du vara säker på att Wenell erbjuder något unikt. Våra kurser är utformade för att inte bara ge omedelbara resultat, utan också för att forma din framtid på lång sikt. Gå med oss och upptäck värdet av att investera i utbildning som verkligen räknas – varje dag och varje år som går.

Hitta kursen för dig här.

Dela denna sida