Volvo Car Corporation

För seniora ledare inom utveckling oavsett verksamhet och roll, med fokus på hur programledning kan användas på ett flexibelt sätt som passar det enskilda behovet.

Bakgrund

Volvo Cars insåg att de har många ledare som jobbar med utveckling men som inte har en formell chefsroll men som hanterar stora insatser som påverkar företagets framtid. Dessa ledare kände inte igen sig i projektledarutbildningen då de mer leder program med flera projekt eller jobbar på solution eller programnivån i SAFE Scaled Agile Framework. Det innebär att de leder ledare inom utveckling.

Tidsram

Programledarutbildningen togs fram 2016 och har förfinats årligen. 2019 genomgick utbildningen en större omarbetning för att harmonisera med övriga utbildningar inom Global Volvo Car Academy. Utbildningen genomförs 2-3 gånger per år.

 

 

Vår insats

En utbildning i program management totalt omfattande 6 dagar för deltagarna fördelade på förarbete, 3 utbildningsdagar, arbetsperiod för att omsätta lärdomarna i praktiken och ett avslutande möte för att reflektera på hur det gått. Vi jobbar med peer to peer learning där deltagarna stöttar varandra i deras verkliga situationer både under utbildningen och arbetsperioden. Fokus på utbildningen är koordinera och integrera arbete, resultat och effekter. Erfarenheten efter 7 program är att deltagarna känner sig betydligt tryggare i sin roll efter utbildningen och bättre klarar av att hantera de svåra situationer de ställs inför.

Att i osäkerhet och komplexitet nå önskade resultat med många intressenter, förändringar och många ledare att koordinera är en utmaning.

Dela denna sida