Sandvik

En ambitiös och uthållig satsning på att höja projektkompetensen på alla nivåer.

Bakgrund

År 2008 beslutade Sandvik att kraftigt förbättra Projektiviteten (förmågan att arbeta i projekt). Vad gällde kunskap och professionalism inom projektområdet fanns mycket stora skillnader med såväl toppar som dalar.

Tid

Nuvarande samarbete startade under 2008 och pågår sedan dess.

Vår insats

 

Införande av gemensam projektmodell inom ett av Sandviks affärsområden.

Skräddarsydda utbildningar och workshops för olika målgrupper (ledningsgrupper/ styrgrupper/ projektledare/specialister och projektdeltagare m.fl.).

Genomförande av utbildningar på olika orter i Sverige, Finland, Österrike, Storbritannien, USA och Australien.

Övergripande för hela koncernen har utbildningar inom projektmetodik och projektledarskap genomförts i Sverige, Österrike, Singapore och Australien.

Vi har i övrigt bistått med stödjande konsulttjänster som coaching av projektledare och styrgrupper, revision av enskilda projekt m.m.

Mer information

Vill du veta mer om uppdragen så är du välkommen att kontakta vår konsult Stefan Westlund.

Kontakta Stefan

Dela denna sida