Stefan Westlund

+46 73 024 57 55

Specialitet:

  • Tillämpa projektarbetssättet för att nå affärsmål och sociala mål!
  • Tillämpa projektarbetssättet för att leverera rätt kvalitet och verkligt värde!
  • Ständigt lärande för att bli bättre!

Inriktning:

  • Anpassad utbildning och utveckling samt tillämpning av projektarbetssättet
  • Coacha and stödja projektorganisationer
  • Förbättring av projektintensiv verksamhet

Bakgrund:

Konsult inom verksamhetsutveckling inom många områden och branscher (Telecom, Industri, Automotive, Medtech, Tåg samt Rymd, flyg och försvarsindustrier) Mer än 20 års erfarenhet av komplexa system, kvalitetsarbete samt affärsutveckling under hela systemets livscykel (R&D, Industrialisering, Produktion samt Eftermarknad). Kvalitetschef för ett snabbväxande, lönsamt och globalt designhus som tillämpat strategin lönsam tillväxt. Lång erfarenhet inom ledningssystem samt uppfyllandet av börsnoterade företags krav på deras leverantörer det som numera brukar summeras i begreppet hållbarhet.

Dela denna sida