Varför funkar det inte?

”Jag har ju gjort ett fint Gantt-schema – varför funkar det ändå inte??”

Projektledningen har upplevt ett antal olika trender, men efter många år av ” vilda västern” har ändå projektstartens och planeringens betydelse kommit att bli sanning och idag finns en etablerad samsyn – om än med många dialekter.

Det finns idag flera etablerade projektledarcertifieringar. Certifieringar som till största delen avser projektmetodik – metodik som har tyngdpunkten i planering och förberedelse. Men har vi kanske fokuserat så mycket på planering så vi glömt bort det viktiga drivet under själva genomförandet?

Baserat på de många projektmiljöer vi verkat i under många år har vi tagit fram en utbildning som fokuserar på genomförande och avslut av projekt.

Utbildningen baseras på ett antal positiva nyckelområden som framgångsrika projektledare arbetar med, dessa är:

  • Att jobba med sitt personliga ledarskap, snarare än att kopiera någon gemensam drömbild.
  • Att aktivt och tidigt arbeta med osäkerhet och omvärld, och inte uppslukas av problem i stunden.
  • Att skapa, utveckla och vårda relationer.
  • Följa upp på ett motiverande sätt.
  • Se till att få fram beslut.
  • Att uthålligt hantera projektets resurser.
  • Att arbeta välbalanserat med planering, integrering & återmatning.

Ett bra sätt att utveckla sitt eget projektledarskap är att reflektera. Varför inte reflektera över ovanstående områden på vår kurs?

Läs mer om Praktisk projektledning – steg 2 här

Varför behövs det fler kurser om att genomföra projekt? Läs artikeln på Motivation.se här

Dela denna sida