Samtal – en del av ditt ledarskap

I kväll på TV2 sänds programmet ”Min sanning”. Programledaren Cecilia Bodström träffar spännande gäster som t ex Carin Götblad, Jeanette Bonnier och i kväll kl. 20.00, möter hon Kjell-Olov Feldt.

I de här programmen visar programledaren rasande skickligt hur samtalsteknik ska användas – ett aktivt lyssnande efter konstens alla regler – med stor respekt för motparten. Det gör att det utspelar sig ett samtal där gästerna beskriver olika situationer från sina liv och nuvarande livssituationer. En utfrågning eller intervju hade givit ett helt annat resultat.

Är samtal något som en projektledare kan använda sig av? I en uppstartsfas kan det vara ett sätt att lära känna sina medarbetare, prata om förväntningar, uppfattning om mål och hur personen i fråga ser på sitt ansvar. I ett genomförande – alltså det krävande vardagsslitet – torde samtal vara ett sätt att pejla och ev. reparera motivation, fokusera på problemlösning, diskutera krav på förändring, och tyvärr, kanske behöva reda ut konflikter. Och, slutligen i ett avslut, använda samtal som ett sätt att dra lärdomar, summera individuell feedback till medarbetare och tacka för arbetsinsatser.

Titta gärna i kväll! Du kan studera samtalsteknik om du vill. Men jag tror att du främst ska fundera på om du ska försöka föra in mer samtal i ditt dagliga ledarskap. Det finns sannolikt vinster med det!

Dela denna sida