Frisk luft i projektvärlden!

Vad kan en planka lära oss om hur vi hanterar osäkerhet och risker i projekt? Just den metaforen använde Robert Karjel i sin presentation på Projektnäring senast.

Att lägga en planka på golvet och be folk balansera och gå på den är lätt att genomföra. Ingen tvekar och alla känner sig trygga och övertygade om att de ska klara uppgiften. Men vad händer om vi lägger plankan på två pelare, 10 meter upp i luften? Hur kommer medarbetarna då att förhålla sig till utmaningen? Förmodligen med mer tvekan och kanske t.o.m. med stark rädsla att misslyckas med förödande konsekvenser. Hur ska man då agera som ledare för att skapa motivation och vilja att anta svåra utmaningar hos sina medarbetare?  Med sin erfarenhet, bland annat från den mycket svåra uppgiften att bekämpa pirater i Adenviken på uppdrag av FN 2010, redovisade Robert sina personliga erfarenheter av hur man som ledare måste tänka och agera.

Hur högt ligger plankan i ditt projekt och hur hanterar ni osäkerheten?

Projektnäring är ett initiativ av oss i Wenell, tillsammans med vår partner Moment Projektkonsult, att etablera en ny, spännande arena och mötesplats för projektproffs. Vi är tillsammans övertygade om att det behövs mer nytänkande och frisk luft i projektvärlden idag än vad som finns i etablerade arenor och det är vår förhoppning att Projektnäring kan vara ett steg i den riktningen.

Läs Frida Nilssons artikel om den senaste träffen i Projektnäring här

Dela denna sida