Ska specialistkompetens rankas högre än projektledarerfarenhet?

För mig har frågeställningen aktualiserats i mötet med besvikna unga projektledare.

När allt fler projekt kräver en bredare mix av erfarenhet och kompetens uppstår frågan om hur värdefull projektledarens branscherfarenhet eller specialistkompetens är i förhållande till projektledarerfarenhet.

Även projektledare med gedigen erfarenhet av projektledning sållas bort i rekryteringen p.g.a. begränsad branscherfarenhet enligt flera personer som nyligen sökt nya utmaningar i arbetslivet. Bransch- och specialisterfarenhet är naturligtvis värdefull, men jag vill påminna om att ett projekts tillgångar är de individer som tillsammans skapar resultat. Hur väl projektledare kan ta tillvara den samlade erfarenheten och skapa resultat är avgörande för framgången i projekt.

Engagemanget, tilliten och förmågan till fungerande kommunikation hos en driven projektledare är en viktig framgångsfaktor. Tillsammans med tydliga mål och tydliga roller är de troligen de viktigaste. Värdera hela den samlade projektgruppens kompetens och ge projektledarerfarenhet, vilja och engagemang en chans.

Dela denna sida