Paketerat sunt förnuft!

Struktur, verktyg, effektivare arbetssätt, trygghet och säkerhet i min projektledarroll. Det är vanliga förväntningar hos deltagarna som valt vår utbildning Praktisk projektledning. Det är ofta samma ord som kommer igen när deltagarna ska ange vad de har fått ut av utbildningen och träningen på kursen. Därtill finns en annan sak som väldigt många uttrycker – känslan av enkelhet.

Det är ju paketerat sunt förnuft! Därför är det lätt att hitta den röda tråden i projektmetodiken. Skönt är det att känna igen verkligheten och förstå den även om verkligheten kräver mer än teori och metodik. Utmaningar i vardagen möts med projektledarens erfarenhet. Verksamheter som använder projektmetodiken – det sunda paketerade förnuftet – i fler sammanhang blir mer framgångsrika i sina projekt. Det är betydligt enklare att arbeta i projektmiljön om jag är bekant med metodiken och kan koncentera mig på mitt kompetensområde.

Nyttan med att använda metodiken brett även i det löpande arbetet i form av uppdrag och uppgifter är stor och jag möter varje vecka medarbetare som arbetar med temporära utmaningar och i hög osäkerhet utan att känna stress. De har hittat en framkomlig väg. De använder sitt sunda förnuft, paketerat i den projektmetodik som organisationen redan har för sina projekt. En bonus är att de undviker en stor fallgrop – Överbyråkratisering – samtidigt som de utnyttjar en viktig framgångsfaktor – det är ROLIGT.

Dela denna sida