”Houston, we’ve had a problem…”

En förstudie görs alltid förr eller senare!

Den 13 april 1970 exploderade en av syretankarna på Apollo 13 varefter nödanropet ”Houston, we’ve had a problem ” uttalades. Uppdraget att landa på månen fick avbrytas och istället blev den nya utmaningen att få hem besättningen levande. Tillsammans med NASAs support personal på jorden arbetade besättningen på Apollo 13 dag och natt med att finna och pröva ett flertal olika alternativa lösningar för att kunna möjliggöra en lyckad återfärd till jorden. Under extrem tidspress ställdes olika lösningsalternativ mot varandra. Helt nya procedurer skapades på endast tre dagar, som normalt sett skulle ha tagit tre månader att utveckla och färdigställa.

Normalt sett i våra projekt är inte resultatet livsavgörande såsom i fallet med Apollo 13. Dock borde vi alltid i våra förstudier sträva efter att alternativa lösningsförslag verkligen identifieras, beskrivs och utvärderas på jämförbara grunder. Det låter rätt självklart – eller hur? Men som vanligt med självklarheter tycks vi glömma bort dem.

Jag läste nämligen nyligen en studie som visade på att större delen av strategiska beslut som fattas i företag grundas enbart på ett enda lösningsalternativ. Studien pekade även på att genom att säkerställa åtminstone ytterligare ett konkurrerande lösningsförslag så förbättras beslutsunderlaget avsevärt.

Hur ofta är det inte som vi slarvar med detta? Beställaren av projektet vet ju exakt vad han/hon behöver och beställer ett projekt som ju ”bara” skall leverera det som beställaren själv identifierat som lösningen på sitt problem – och leveransen ska helst ske omgående!

Ofta händer det sedan att någon intressent under projektets gång, kanske dessvärre alltför sent, börjar ifrågasätta om lösningen verkligen är den rätta och samtidigt pekar på alternativa lösningsförslag som tidigare förbisetts av projektet…

”En förstudie görs alltid förr eller senare i alla projekt”, sa någon klok person. D.v.s. förr eller senare behöver projektet besvara frågorna som borde ha ställts och helst besvarats innan projektet planerades. Tänk efter före! Kan vi lösa uppgiften på något alternativt sätt? ”Houston, we have an alternative solution!”

Dela denna sida