Motivera dina anställda – låt dem leda ett viktigt projekt!

Det blir mer och mer allmänt känt och accepterat att de flesta av oss inte främst motiveras av ekonomiska incitament (t.ex. bonus och rörliga löneandelar). För de flesta är det kanske än viktigare att bli sedd, uppmärksammad och uppmuntrad av sin närmaste chef och ledningen i organisationen.

Möjlighet att få leda ett viktigt projekt är ett konkret exempel på en sådan icke-finansiell motivator. Att få leda ett projekt utvecklar dessutom individens ledarskapsförmåga vilket kan skapa ett långsiktigt värde i organisationen.

Varför är då möjligheten att få leda ett viktigt projekt en motivationsfaktor? Jo, den som får leda ett viktigt projekt känner att denne är en viktig del av organisationens ”framtid”. Oftast arbetar vi i de viktiga projekten med just framtiden, den nya produkten/tjänsten, den nya processen eller det nya systemet. Oftast uppfattas det också som en rejäl utmaning eftersom ingen annan i organisationen gjort just detta projekt förut. Är projektet dessutom prioriterat blir det oftast uppmärksammat av ledningen vilket ju ytterligare förstärker motivationskraften.

Är den tilltänkta projektledaren relativt oerfaren inom projektområdet? Med rätt stöd från en mer erfaren projektledare, ett projektkontor eller ett PMO kan personen ifråga både ro projektet i hamn samtidigt som denne utvecklas professionellt. På Wenell arbetar vi bl a med individuell coachning och stöd till projektledare. Våra erfarna konsulter agerar ”Personlig tränare” åt projektledare som behöver vässa sin projektförmåga för att lyckosamt kunna ro projektet i hamn. Med en individuell plan säkerställer vi att insatsen blir såväl tids- som kostnadseffektiv.

Så, tänk till nästa gång du utser din projektledare. Utnyttja möjligheten! Kanske kan du slå två flugor i en smäll? Samtidigt som du löser resursfrågan, d.v.s. projektledarfrågan, passa på att se om du även kan utnyttja möjligheten att ytterligare motivera en medarbetare som dessutom får möjlighet att utvecklas på och i jobbet.

Dela denna sida