IRNOP 2013 – take off!

Forskarkonferensen IRNOP är tillbaka i Skandinavien! IRNOP är ett forskarnätverk som startade 1993 – initiativtagare var Rolf Lundin med kollegor från Umeå universitet, därefter har konferensen fungerat som en budkavle med möten i bl.a. Åbo, Calgary & Toronto.

Idag måndag 17.e juni startar den 11.e IRNOP konferensen och vi är tillbaka i Europa och Skandinavien, denna gång står Handelshögskolan i Oslo och Jonas Söderlund värd. Under två dagar kommer 82 papers inom projektforskningen att presenters och diskuteras. Från Wenell deltar Mats Ragnarsson och Jan Öhman.

Läs mer här

Dela denna sida