Missnöjd med din projektbeställare? Vad kan du göra?

Många projektledare är missnöjda med sin projektbeställare. Och det är inte så konstigt, även beställarrollen är svår att hantera. Det handlar om mänsklig kommunikation i en komplex miljö.

Mats Ragnarsson, Seniorkonsult/Partner på Wenell med över 20 års projektledningserfarenhet i både små och riktigt stora projekt, delar med sig av sina erfarenheter. Har vi för stora förväntningar på projektbeställaren och vad kan man som projektledare göra för att få samspelet att fungera bättre? Det är några frågor som Mats berör i denna video.

Har du några egna tips som du vet fungerar för att underlätta samarbetet mellan projektledare och beställare?

Dela denna sida