Projektforum 2011

Den 29 november möttes projektintresserade på det årliga Projektforum, som arrangeras av föreningen med samma namn.

Torbjörn Wenell firade sina 50 verksamma år inom projektområdet med att inledningstala. Ett lyckat projektarbete är när man efter arbetsdagens slut går hem och konstaterar att projektet inte har förvärrats jämfört med igår, var en av Torbjörns slutsatser ?  Under dagen märktes i övrigt några klara trender. En var att intresset för beteendekompetens och ledarskap i projekt ökar alltmer. En annan att fokus på nyttorealisering och att skapa värde och effekter genom projekt. I den avslutande paneldebatten debatterades bl.a. certifiering av projektledare – onödigt eller nödvändigt? Många argument för och emot och en spännande fråga från publiken – Vem certitifierar certifierarna? Läs mer om dagen på www.projektforum.se

Dela denna sida