De internationella uppdragen blir fler

Häromveckan kunde vi konstatera att våra uppdrag utomlands blir fler och fler.

Under veckan var flera av våra konsulter på resande fot i världen. Kjell Berglund genomförde utbildning i USA för en stor svensk verkstadsindustrikoncern, Jan Öhman var i Brisbane, Australien, på uppdrag för en annan stor svensk koncern och David Williamson genomförde utbildning i Shanghai för ett stort internationellt läkemedelsföretag. Vi är verkligen på en spännande resa tillsammans med våra svenska kunder ute i världen. På längre sikt känns det tryggt att vi nu har kompetenta partners i Indien, Asien och Latinamerika.

Dela denna sida