Leda innovation

För att skapa innovativa företag behövs tydliga principer som ligger till grund för ledarskapet. Vad tänker vi om människor? Vad tror vi om framtiden? Hur ser vi på ledarskap?

Med utgångspunkt i våra principer kan vi skapa en kultur som genomsyras av att stödja innovation i alla delar av företagets liv. För att göra detta behövs kunskap om systematiken i hur människor fungerar. Allt ifrån HR processer till teamsammansättning behöver samordnas så att de stödjer de beteenden som skapar resultat både på kort och lång sikt.

Enligt forskaren Annika Steiber har en tredjedel av Googles HR anställa har en Phd i organisationsutveckling! Det säger något om den kompetens som krävs för att ge form åt kommunikation, organisation, ledarskap, processer och kultur – så att de faktiskt blir det stöd som medarbetarna behöver för att utveckla företaget.

Annika Steiber från Chalmers har haft förmånen att spendera tid på huvudkontoret Googleplex i Silicon Valley under ett år. Hon har skrivit en bok om Googles innovationsmodell och ledarskap i en snabbföränderlig värld. Du kan också se henne vid ett seminarium organiserat av Vinnova här.

Annika kommer att medverka som föreläsare vid Projektnäring den 21 november, du kommer väl? Då får du också träffa Årets projektledare 2014. Läs mer om träffen här

Dela denna sida