Att visa kärlek eller stötta beteenden – eller både och

Då och då blossar det upp diskussioner om hur föräldrar ska hantera feedback för att visa och stötta sina barn om hur man bör bete sig. Vi vill att barnen ska lära sig klara krav i livet, samt att pö om pö lära sig att själva lösa olika problem.

Barn ska slippa att sväva i tvivelsmål om vad som är rätt och fel och slippa värderingar av sig själv som individ och person. Men samtidigt vill vi som föräldrar visa en villkorslös kärlek! Dilemmat blir sannolikt att balansera vårt agerande som föräldrar med kärlek och återkoppling. Eller – är det återkoppling som bygger upp det vi kallar kärlek …?

I går, tisdagen den 8/1, fanns ett intressant inslag om det här dilemmat på P1´s Studio Ett med rubriken ”Hur stöttar man sitt barn lagom mycket”. Läs mer här

Lyssna gärna och fundera över hur du balanserar din kommunikation mot nära och kära?

I en vardag som projektledare, rekommenderas man att vara noga med tydlig feedback kopplat till nyckelbeteenden. På det viset kan man arbeta bättre med målstyrning och påverka motivation. Många projektledare gör säkert det! Men man vill nog också visa sina medarbetare – kanske inte just villkorslös kärlek – men sannolikt uppskattning/gillande rent allmänt. Dilemmat blir sannolikt att balansera ett allmänt positivt förhållningssätt med krav på tydlig kommunikation och ledning. Det gäller att ha kontroll över när man ska göra si eller så! Eller – är det återkoppling som bygger upp det vi kallar uppskattning …?

Hur gör du för att balansera ditt förhållningssätt mot medarbetare och kollegor?

Dela denna sida