Svårigheterna att fatta rationella beslut

Vid en av våra kvällsträffar – Träffa Wenell – som genomfördes i januari 2013 intervjuades Annika Strömsten om svårigheten att fatta bra beslut.

Vilka faktorer påverkar oss och hur kan vi hantera beslutsfattandet i vårt ledarskap? Annika Strömsten är leg. psykolog och en av våra anställda konsulter i Wenell och finns på vårt Stockholmskontor.

Dela denna sida