Reflektioner från Projektnäring med David Garpenståhl

Vi pratade med Dreamhacks David Garpenståhl på Projektnäring.

Podden i klartext

Du pratar också om vikten av att planera för misslyckande?

Ja. Eftersom många projekt misslyckas, och i synnerhet också försök att starta och driva företag, så vet man att man på ett sätt har oddsen emot sig. Det är en svår utmaning. Jag brukar säga att folk planerar ju inte att misslyckas, man misslyckas att planera — men jag skulle vilja gå ännu längre och säga: planera att misslyckas. Att på något sätt utgå från ett worst case scenario, att titta från det, att arbeta ifrån det, ifrån att ha den beredskapen, att underhålla för katastrofer, på något sätt hitta problemen innan problemen hittar dig, att vara steget före, att vara mera proaktiv på något sett. Det tycker jag är extremt viktigt. Det finns mycket kraft och, om man tittar på framgångsfaktorer, att—om man pratar om Murphy’s Law—hänga med Mr Murphy.

Det är väldigt viktigt att göra det innan projektets start, i planeringsstadiet, för när du väl är ute i fält, när det stormar och problemen hopar sig, då har du inte den lyxen. Då måste du direkt kunna agera och kunna jobba utifrån den kraften att du har en förberedelse, både för dig som projektledare men också för projektet och projektdeltagarna — det ger en enorm styrka.

Du poängterade också språkets makt som projektledare. Kan du utveckla det litet?

Språk är otroligt viktigt. Om vi pratar kroppsspråket — det är inte bara vad du säger utan också hur du säger det, det som folk läser in. Men bortom det — hur man kommunicerar saker och ting, och hur man kan använda språket som ett verktyg, till sin fördel.

För att ta ett konkret exempel, vi pratade om att i projektsituationer och svåra stunder kan valet av ord vara viktigt. Använd inte ordet ‘problem’, att det är ett problem att lösa, för ord kommer ju med ett helt kluster av meningar och känslor och sammanhang. Om jag säger “vi har problem” så signalerar jag en massa saker: att situationen inte är under kontroll, det här kommer att bli tungt, det här kommer att bli jobbigt.

Det finns mentala modeller som kopplas ihop.

Ja, oerhört mycket så. Därför menar jag att man som ledare är det starkare, mer proaktivt att angripa situationen som att “vi har en utmaning”. Att redan innan projektet är igång vara medveten om att det här kommer att bli en tuff resa, vi kommer att ha en mängd utmaningar som vi måste lösa och det ingår i vårt arbete att lösa dem. Så då när jag kommer och säger att “nu, nu har den här utmaningen kommit som vi pratat om” istället för att jag säger “nu har vi problem” — det är ett bra exempel på språkets makt.

En sista fråga: har du haft någon mörk stund i något projekt, och, i så fall, hur vände du den mörka stunden?

Väldigt många. Det är svårt att driva projekt. Det är svårt att driva företag. Det kan dels vara mycket på det personliga planet — det kan vara jobbigt rent mentalt att hantera kriser och problem, konfrontationer och såna saker. Det finns väldigt mycket såna saker. Jag tror inte det finns en projektledare eller entreprenör som inte kan känna igen sig i den här rollen med sömnlösa nätter där man oroar sig för saker och ting som är på väg att gå åt helsicke, kanske redan har gått åt helsicke. När det är ett väldigt komplicerat projekt som Dreamhack där det är väldigt mycket som skall klaffa under två års tid för att förbereda en viss edition, och det är väldigt mycket som står på spel. Man bygger en liten svensk småstad, och det finns en väldig press på att det skall bli kul för att det skall bli festival. Om du då tänker att du har bjudit in till en jättestor fest där du vet att det klockan åtta i morgon bitti står det 20000 personer och knackar på dörren, då så har vi väldigt många gånger varit väldigt nära… det har blivit leveranser som hamnat fel — Dreamhack är väldigt komplext så det flygs ofta in från många olika delar av världen specialservrar eller nätverk osv. Cisco, vid ett tillfälle, flög in — vi hade skrivit på en jätteförsäkring på jättedyr utrustning som skulle vara kärnan i själva nätverket med fiber och en höghastighetsserver. Det blev fel på den transporten. Och utan den skulle inte nätverket fungera. Det var en jättejobbig situation. Men vi lyckades lösa det med fingertoppskänsla och jävlaranamma. Vi brukar säga att man måste hoppa bock över problemen och hitta lösningar hela tiden.

Jag skulle säga att det är nära ofta att saker och ting smäller. Inställningen och hur man hanterar olika saker är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tycker det är mer den generella angreppsmodellen som är viktigare än mer specifika saker.

Stort tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor.

Tack själv.

Dela denna sida