Naturvårdsverket – Ingrid Ededahl införande av nytt arbetsätt för projekt.

I denna video beskriver Ingrid Ededahl, hur man resonerat i Naturvårdsverket när man etablerar ett gemensamt arbetssätt för uppgifter, uppdrag och projekt. Vilket har varit behovet, framgångsfaktorer och erfarenheter. Ingrid redovisar också vad som varit avgörande i valet av Wenell som partner i detta arbete.

 

Dela denna sida