Svenska Projektakademien utser Årets uppsats 2014!

Svenska Projektakademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv.

Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.

Svenska Projektakademiens årliga uppsatspris för 2014 tilldelas Jaime Adrián Millán Leyva och Vladimir Matovic, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE). De får priset för sin välgjorda studie av projektledningspraktiker i inledningsfaserna av managementkonsultprojekt.

Läs mer här

Dela denna sida