Arbeta med typsituationer i ditt ledarskap

Varje dag möts vi ledare av en mängd olikartade situationer. Situationerna uppstår i en strid ström och varje situation ställer unika krav på mitt beteende som ledare. Plockar jag fram rätt beteenden blir resultatet bra, svarar jag med felaktiga beteenden som ledare så misslyckas jag mer eller mindre i mitt ledarskap.

Maria Forsgren, en av psykologerna på Wenell, besvarar frågan: Hur kan jag som ledare snabbt identifiera en situation när coachande ledarskap passar och snabbt tillämpa färdigheter jag på olika sätt lärt mig? Marias recept handlar om att identifiera typsituationer och vara beredd med rätt beteenden när typsituationen uppstår. För mig passar Marias recept med typsituationer egentligen på alla typer av ledarsituationer – jag gör mig beredd innan för att öka sannolikheten för rätt beteende när det väl gäller.

Vad tycker du?

Du har väl inte missat vår kurs ”Att coacha och motivera som ledare”? Läs mer om den här

Videon i klartext

Maria, du pratar ofta om vikten av att identifiera vissa typsituationer som ledare. Jag menar, ledare går igenom en mängd olika situationer varje dag och skall agera i det. Men du pratar om vikten av att identifiera vissa typsituationer. Varför är det här så viktigt?

Ja, det är precis som du säger att det hela tiden är en ström av situationer och mycket att ta ställning till, så att om de har  tänkt igenom i förväg i vilka situationer jag vinner på att vara coachande, så kan du lära dig känna igen de situationerna.
Och då blir det lättare för dig att stanna upp, tänka efter och ta fram de färdigheter du skall ta fram i just den situationen då.

Dela denna sida