Koncentrerad basutbildning med helhetssyn på projektarbete

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser – och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter – blir allt fler, inte färre.

Men det finns fallgropar! Alltför ofta startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga.

25 500:- exkl moms
2018-01-09 Stockholm
Anmäl dig
2018-01-30 Göteborg
Anmäl dig
2018-02-06 Stockholm
Anmäl dig
Visa alla kurstillfällen

Syfte

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Vi går igenom hela projektflödet från idé till nyttjande och lägger särskild vikt vid förberedelserna.

Målet är att:

 • ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete.
 • ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning.
 • stärka dig i din roll som projektledare.

Form

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen.

Målgrupp

Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Fyra heldagar, totalt 35 timmar inklusive några timmars förberedande arbete på hemmaplan. Max 20 deltagare.

 • Dag 1: kl 09.00 – 17.00
 • Dag 2-3: kl 08.30 – 17.00
 • Dag 4: kl 08.30 – 16.30.

Certifiering enligt IPMA

Denna kurs är också kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå, i förhållande till de krav som finns vid en IPMA-certifiering som projektledare. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum, som företräder IPMA i Sverige. Vår bedömning är att innehållet i denna kurs motsvarar kraven på D-nivå i IPMA:s certifieringstrappa.

Läs mer om projektledarcertifiering här.

PDU-poäng

Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng utges av PMI, Project Management Institute, och riktar sig till de som är certifierade projektledare enligt PMI.

Innehåll

 • projektformen och dess utveckling
 • projektintressenter
 • mål och arena för projektet
 • visualisering
 • projektmiljö
 • projektorganisation
 • projektplanering
 • risker och möjligheter
 • projektgenomförande
 • projektavslut och utvärdering
 • projektledarskap

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida