Dela sidan

Praktisk projektledning

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre. Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga.

Syfte

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela projektflödet från idé till nyttjande behandlas och särskild vikt läggs vid förberedelserna.

Målet är att:

 • Ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete.
 • Ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning.
 • Stärka dig i din roll som projektledare.

Form

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen.

Målgrupp

Nuvarande eller blivande projektledare,
delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Fyra heldagar, 35 timmar. Max 20 deltagare.
Dag 1-3: kl 08.30 – 17.30,
dag 4: kl 08.30 – 16.00.

Innehåll

 • Projektformen och dess utveckling
 • Projektintressenter
 • Mål och arena för projektet
 • Visualisering
 • Projektmiljö
 • Projektorganisation
 • Projektplanering
 • Risker och möjligheter
 • Projektgenomförande
 • Projektavslut och utvärdering
 • Projektledarskap

Certifiering

Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

En IPMA-registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med IPMA-registrering är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning.

Pris: 24 900:- exkl moms

Kurstillfällen

2016-11-29StockholmAnmäl dig
2016-11-22UppsalaAnmäl dig
2016-12-06MalmöAnmäl dig
2016-12-13StockholmAnmäl dig
2017-01-10KarlstadAnmäl dig
2017-01-10StockholmAnmäl dig
2017-01-24GöteborgAnmäl dig
2017-02-07StockholmAnmäl dig
2017-02-07MalmöAnmäl dig
2017-03-07StockholmAnmäl dig
2017-03-14UppsalaAnmäl dig
2017-03-21GöteborgAnmäl dig
2017-03-21MalmöAnmäl dig
2017-03-21LinköpingAnmäl dig
2017-04-04StockholmAnmäl dig
2017-05-02StockholmAnmäl dig
2017-05-02MalmöAnmäl dig
2017-05-09GöteborgAnmäl dig
2017-05-16UppsalaAnmäl dig
2017-05-30StockholmAnmäl dig
2017-06-27StockholmAnmäl dig
2017-06-27GöteborgAnmäl dig
2017-06-27MalmöAnmäl dig

Recensioner