Startfas

I denna fas görs förberedelser för att få ett effektivt genomförande och avslut.

Ett väl utfört arbete i startfasen kan vara helt avgörande för uppgiftens möjlighet att lyckas.

  • Gå igenom förutsättningarna inklusive hittills utfört arbete.
  • Förtydliga bakgrund och syfte.
  • Beskriv mål, tids- och resursram.
  • Planera och budgetera arbetet.
  • Boka resurser.
  • Förtydliga till vem och hur resultat ska levereras.

Dela denna sida