Genomförande och avslut

I denna fas utförs själva arbetet. Tankarna från förberedelsefasen omsätts nu i praktiken.

  • Utför arbetet.
  • Se till att bokade resurser finns på plats och gör sitt jobb.
  • Vidta nödvändiga korrigeringar.
  • Leverera resultatet och se till att få uppgiftsbeställarens godkännande.
  • Överlämna ansvaret för resultatet till uppgiftsbeställaren.
  • Stäm av utfall i förhållande till mål och ramar, notera avvikelser och beskriv lärdomar.
  • Summera och sprid de viktigaste lärdomarna.

Dela denna sida