Förberedelsefas

I denna fas görs förberedelser för att få ett effektivt genomförande och avslut. Ett väl utfört arbete i förberedelsefasen kan vara helt avgörande för uppgiftens möjlighet att lyckas. Arbeta samlat med områdena – behov, resultat, omfattning, plan.

  • Gå igenom förutsättningarna inklusive hittills utfört arbete. 
  • Förtydliga bakgrund och syfte.
  • Beskriv mål, tids- och resursram. 
  • Sök aktivt erfarenheter och lärdomar från tidigare liknande initiativ.
  • Planera och budgetera arbetet.
  • Boka resurser.
  • Förtydliga till vem och hur resultat ska levereras.
  • Ompröva om idén skall förverkligas i form av projekt, uppdrag, uppgift eller på annat sätt.

Dela denna sida